Menu

 

REGULAMIN bezpłatnych spotkań MAMA WIE! 

 1. Zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu odbywa się przez stronę www.mama-wie.pl. Rejestracja nie jest jednoznaczna z zapewnieniem miejsca na spotkaniu. Dopiero po przesłaniu mailowego potwierdzenia przez Organizatora, uczestnik ma zapewnione miejsce na spotkaniu. Potwierdzenie jest wysyłane w ciągu 3 dni roboczych od momentu rejestracji.
 2. Spotkanie jest skierowane przede wszystkim do kobiet w ciąży i świeżo upieczonych mam (dzieci do 6 m-ca życia). Pozostałe osoby będą zapisywane w miarę dostępności miejsc, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Organizatora.
 3. Liczna miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieszczęśliwe wypadki, które mogą się zdarzyć podczas spotkań.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia wybranych osób na warsztaty. Organizator nie musi uzasadniać swoich decyzji w tej kwestii.
 7. Rejestracja video i foto zajęć bez zgody organizatora jest zabroniona.
 8. Organizator ma prawo wprowadzić zmiany w programie warsztatów..
 9. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie.
 10. Uczestnik wyraża zgodę na robienie zdjęć reportażowych z jego udziałem, które Organizator może umieścić w celach promocyjnych na stronie www.mama-wie.pl lub profilu facebookowym, a także przekazać w cekach promocyjnych partnerom spotkań lub mediom (może się zdarzyć, że będzie telewizja więc zgoda na filmowanie niech też będzie).
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie biorące udział w spotkaniu.